Coachgården

”För personer som söker något annat än den vanliga ”nätverksgruppen” och vill bli utmanade och testade i sin ”bild av verkligheten” kan jag verkligen rekommendera Fleck Consulting”

HR chef, multinationellt företag i Sverige

 

 

Coachgården - kunskapsakademi för erfarna ledare

 

Syftet med Coachgården är att öka kvaliteteten i ditt personliga ledarskap. Det kan handla om din ledarstil, kundrelationen och/eller om hur du utvecklar kvaliteten i affärerna. Coachgården bedrivs både på gruppnivå och individuellt.


På gruppnivå är HELAKTIGT® ledarskap ett nyckelbegrepp. Deltagarna tränar sig i att agera i tre olika roller: som VD, Coach och Aktiv lyssnare. Interaktionen och rollspelet syftar till att förbättra individens olika förmågor samtidigt som var och en bidrar till att hela gruppen utvecklas.


På individnivå är Erhard Fleck din personlige coach - se Coaching för ledare