Coaching för ledare/chefer/konsulter

”Erhard hjälper dig att fånga och kanalisera energin i det du vill åstadkomma”

Kommunikationsdirektör, tjänsteföretag

 

 

Coaching som ger förnyad energi

 

Erhard coachar dig på ett garanterat annorlunda sätt för att du ska växa som människa, medarbetare och ledare. Du lär dig att träna och utveckla de tre intelligenserna: den kognitiva (IQ), den sociala (SQ) och den emotionella (EQ).


I coachingsituationen lockar vi tillsammans fram sidor som får dig att reflektera över dig själv samtidigt som du hittar nya vägar att utvecklas i dina olika roller. Du får förnyad energi och hittar nya infallsvinklar för att nå uppsatta mål - både de personliga och affärsmässiga.