Flecks Synergimetod® - en unik mötesmetod som ger nya infallsvinklar

För företaget/organisationen:   

 

Recept för kreativa & kostnadseffektiva möten  

Triadmetoden - att se varandra som resurser och inte som hinder

 

För individen:

 

Synergigruppen - en grupprocess som ökar din inlevelse och förståelse i ditt och andras sätt att tänka och vara

 

 

 Recept för kreativa & kostnadseffektiva möten

 

”Genom införandet av Flecks Synergimetod® har deltagarna i ledningsgruppen möjlighet att ha fokus på strategiska frågor men även lyfta fram sådant

som för stunden är viktigt att diskutera. Numera deltar alla på lika villkor

 och det är allas ansvar att mötet blir effektivt och resultatinriktat”

Enhetschef, statlig myndighet

 

För mycket prat och alldeles för långa möten - känns det bekant?

 

Som ledare vill du gärna att dina medarbetare är både kreativa och effektiva – att de tar egna initiativ och eget ansvar som bidrar till verksamhetens utveckling. Flecks Synergimetod® erbjuder en förändrad möteskultur, som i sin tur banar väg för förnyelse av såväl arbetsklimat som verksamhet samt leder till högpresterande team och nöjda medarbetare.

 

Med Flecks Synergimetod® får du möten där alla brinner för att delta. Det blir lustfyllt, dynamiskt och meningsfyllt samtidigt som möten blir både effektivare och kortare.

 

 

Triadmetoden - att se varandra som resurser

 

 ”Medarbetare har utvecklats till att ta ansvar och coachar varandra

lika väl som ledaren coachar medarbetare. Vi har även lärt oss

glädjen med att coacha kunder och samarbetspartners”

Avdelningschef, konsultbolag

 

Ett viktigt syfte med en sådan gruppering är att man genom regelbundna möten får möjlighet att fördjupa sina personliga kontakter och samtidigt skapa större förståelse, intresse och engagemang i varandras respektive jobb.

 

Det övergripande målet med en triad är att förädla arbetsprocessen och därmed affärsnyttan genom att hjälpa varandra att fokusera på företagets/organisationens kärnfrågor samt att åstadkomma ökad kundnytta.

 

 

Synergigruppen – alla tar ansvar för att processen leder till resultat 

 

"Synergigruppen har varit en oas där jag som egen företagare fått möjlighet att möta medmänniskor som speglat mig och mina tankar och idéer och som

hjälpt mig att utvecklamin egen verksamhet"

Egenföretagare, konsultbranschen

 

I korthet går Synergigruppen ut på att belysa för deltagarna relevanta frågeställningar (affärsrelaterade och/eller livsrelaterade) tillsammans med en handfull människor från olika miljöer. Flecks Synergimetod® är verktyget för att åstadkomma detta.

 

Här tränar du också din ”respons-ability”. Det betyder i korthet att alla tar ansvar för att både mötesinnehållet och processen leder till resultat. Nyckeln till framgången är att alla ”äger processen”.

 

Låter det svårt? Metoden är enkel och kraftfull och kan lätt introduceras i deltagarnas egen vardag.