Inbjudan till workshop i Flecks Synergimetod®

Metoden som ger effektiva möten, kreativa team och tydliga resultat

 

Korta mötestiden med 30 procent, och samtidigt nå bättre resultat och få nöjdare medarbetare. Det är möjligt genom Flecks Synergimetod® som går ut på att skapa effektiva möten, kreativa team och nå tydliga resultat. Mötesklimatet kännetecknas av utveckling, helaktighet®, ansvar och initiativ hos varje individ.

 

Under en halvdagsworkshop får du möjlighet att med professionell handledning lära dig metoden och i vilka situationer den kan tillämpas. Du får även möjlighet att titta på ditt personliga ledarskap, där fokus är ditt eget förhållningssätt i olika situationer. Ditt ledarskap i kombination med en förändrad möteskultur skapar en genväg till kreativitet och effektivitet hos dina medarbetare.

Kommentarer från kunder:

 

"This is excellent. All my meetings will be synergy meetings from now on"

Patrick Worms, Ogilvy Public Relations Worldwide, Bryssel

 

"Den mest lovande mötesform som jag hittills stött på är den öppna dagordningen som Erhard Fleck utvecklat"

Ingrid Olausson, tidigare chef för Svenska Dagbladets Idagsida

 

Fakta:

 

Flecks Synergimetod® har utvecklats av Erhard Fleck, Fleck Consulting AB. Han har 25 års erfarenhet av ledarskapsutveckling och coaching. Under dessa år har många individer och team inom företag och organisationer genomgått utbildningen och använder idag metoden med framgång. Metoden är enkel att lära sig och lämnar utrymme för många variationer samt anpassning till olika situationer såsom:

 • återkommande projekt- och avdelningsmöten
 • styrelse- och ledningsgruppsmöten
 • seminarier och kurser
 • föreningsmöten
 • tillfälliga möten, stora som små offentliga föreläsningar

Workshopen ger dig filosofin, metoden och förhållningssättet samt:

 • Förståelse av teorin bakom modellen och grundprinciper för ett Synergimöte
 • Praktisk tillämpning av mötestekniken - träningen sker genom att deltagarna håller i ett möte under handledning med direkt feedback för maximalt lärande
 • Ökad medvetenhet kring de valmöjligheter som skapas
 • Implementering av metoden i det egna arbetet
 • Insikt om fördelar för den egna verksamheten

Under workshopen kommer vi även att gå igenom:

 • Människosyn och teambuilding
 • När metoden inte ska användas
 • Ordföranderollen och facilitatorrollen
 • Möteskulturens betydelse för arbetseffektivitet
 • Möteskulturens betydelse för arbetstillfredsställelse
 • Ömsesidigt mentorskap
 • Faktorer att beakta vid en ändring av (mötes)kulturen

Första timmen går vi igenom filosofin och pedagogiken. Därefter följer 2 timmars

tillämpning av metoden med fokus på ett ömsesidigt mentorskap samt utvärdering

av var och ens förhållningssätt samt den upplevda nyttan.

 

Välkommen!

Erhard Fleck